Polityka prywatności

Klauzule informacyjne RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest East Trade Center sp. z o.o./ Helpful Hand LUB East Trade Center sp. z o.o. sp. k. / Helpful Hand BDR East Trade Center sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 5/6, 20-704 Lublin,

2) kontakt z Administratorem Danych - biuro@hhand.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pytania/kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu realizacji odpowiedzi na pytanie, nie dłużej niż 30 dni,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić realizację zapytania.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest East Trade Center sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 5/6, 20-704 Lublin,

  2. kontakt z Administratorem Danych - biuro@hhand.pl.

  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpatrzenie Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcie dalszych działań związanych z rekrutacją,

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – rekrutacja prawników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji a w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. 22 §1 Kodeksu Pracy zgoda na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez osoby upoważnione w procesie rekrutacji uwzględniając możliwość ich przekazywania do podmiotów kapitałowo i organizacyjnie powiązanych z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji tj. 30 dni lub okres tej i przyszłych rekrutacji w okresie nie dłuższym 12 miesięcy (pod warunkiem umieszczenia stosownej klauzuli),

  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją,.

TOP
Call Now Button